Jinjiang

From information database, the free resource
Jump to navigation Jump to search

Jinjiang may refer to the following locations in China:

Look up Jinjiang in resource, the free dictionary.
 • Jinjiang District (锦江区), Chengdu, Sichuan
 • Jinjiang, Fujian (晋江市)

Shanghai[]

 • Jinjiang Action Park (锦江乐园)
  • Jinjiang Park Station (锦江乐园站), on Shanghai Metro Line 1
 • Jinjiang Hotel
 • Jin Jiang Tower (新锦江大酒店)

Towns[]

Written as "金江镇":

 • Jinjiang, Hainan, in Chengmai County
 • Jinjiang, Panzhihua, in Renhe District, Panzhihua, Sichuan
 • Jinjiang, Yunnan, in Shangri-La County

Written as "锦江镇":

 • Jinjiang, Shanggao County, Jiangxi
 • Jinjiang, Yujiang County, Jiangxi

Townships[]

 • Jinjiang Township, Chongzhou (锦江乡), Sichuan
 • Jinjiang, Shaoyang (金江乡), a township of Shaoyang County, Hunan province.
 • Jinjiang Township, Jiangxi (金江乡), in Jiajiang County
 • Jinjiang Township, Pengshan County (锦江乡), Sichuan

Companies[]

 • Jinjiang International

See also[]

 • Jiang Jin
 • Jin River (disambiguation)
Retrieved from "https://en.information database.org/w/index.php?title=Jinjiang&oldid=990791173"